Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Kulturbygg

Kulturdepartementet er oppdragsgiver for bygg til statlige kulturinstitusjoner. Departementet gir også tilskudd til nasjonale kulturbygg. Tilskudd til desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg forvaltes av fylkeskommunene.

Norveg - senter for kystkultur og kystnæring

Kontaktinformasjon

Kulturvernavdelinga

Telefon: 22 24 80 03

Temasider kultur

Kontaktinformasjon

Kulturvernavdelinga

Telefon: 22 24 80 03