Brev

Høringsbrev (Høring - NRK-plakaten)

Høring – NRK-plakaten Kulturdepartementet sender med dette NRK-plakaten på høring. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges eller videresendes til eventuelle underliggende organer eller andre berørte organisasjoner, institusjoner mv. som ikke er oppført på høringslisten. Høringsnotatet og liste over høringsinstansene er tilgjengelig på: www.regjeringen.no/kud-hoeringer. Høringsfristen er 26. august 2014. Høringsuttalelser sendes per e-post til . Med hilsen Nina Økland (e.f.) ekspedisjonssjef Øyvind Christensen avdelingsdirektør

Høringsbrev (Høring - utredning av insentivordninger for film og tv-produksjon)

Kulturdepartementet sender med dette rapporten ”Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon” på høring. Rapporten er utarbeidet av Oslo Economics.