Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Svalbard Globale frøhvelv

Logo Svalbard Globale frøhvelv 

Å sikre at det genetiske mangfoldet i verdens matplanter bevares for framtidige generasjoner er et viktig bidrag til kampen mot sult og fattigdom i utviklingslandene. Der har den største plantediversiteten sin opprinnelse, og der er behovet for matvaresikkerhet og videreutvikling av jordbruket prekært.

Svalbard Globale frøhvelv som nå er etablert i permafrosten inne i fjellene på Svalbard er konstruert for oppbevaring sikkerhetsduplikater av frø fra frøsamlinger over hele verden. Mange av disse samlingene finnes i utviklingsland. Dersom frø går tapt, for eksempel som følge av naturkatastrofer, krig eller simpelthen ressursmangel, vil frøsamlingene reetableres med frø fra Svalbard.

Tap av biologisk mangfold er i dag en av de største utfordringene for miljø og bærekraftig utvikling. Mangfoldet av matplanter er stadig under press. Konsekvensen er et ikke-reversibelt tap av våre muligheter til å dyrke matplanter tilpasset klimaendringer, nye plantesykdommer og behovene til en voksende befolkning.

 


 Abonner på e-postvarsling                 Abonner på RSS-feed

 

Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Hanne Maren Blåfjelldal
 

Norsk bidrag til Plantetraktatens fond for utbyttedeling

Norge utbetaler i disse dager nær 700 000 kr til Den internasjonale plantetraktatens fond for utbyttedeling. Dette tilsvarer 0,1 prosent av verdien av såvarer omsatt i jordbruket i Norge i 2013, og er et årlig bidrag fra norsk landbruk til innsatsen som utføres av bønder i utviklingsland for å ta vare på plantemangfoldet. (06.02.2014)

Frøene på vei inn i hvelvet.
 

Nye matfrø i sikkerhet på Svalbard

En ny forsending med frø fra matplanter er deponert for langtidslagring i Svalbard Globale frøhvelv. Forsendelsen som denne uken ble fraktet inn i frøhvelvet i Longyearbyen inneholder frøprøver fra Tyskland, Thailand, Colombia, India og Nigeria. (11.10.2013)

Eskil Erlandsson, Sveriges Landsbygdsminister 
 

Eskil Erlandsson besøker Svalbard

2. og 3. mai besøker Sveriges landsbygdsminister, Eskil Erlandsson Longyearbyen og Svalbard Globale frøhvelv. Han har med seg en delegasjon fra det svenske Landsbygdsdepartementet og vil blant andre møte Assisterende Sysselmann Lars Erik Alfheim. (02.05.2013)

Svalbard Globale frøhvelv  
 

Svalbard Globale frøhvelv sikrer fremtidens såfrø

Det er i år fem år siden de første kassene med frø fra matplanter ble båret inn i Svalbard Globale frøhvelv. I dag er over 770 000 ulike frøprøver deponert i hvelvet for langtidslagring. (27.02.2013)

Svalbard Globale frøhvelv (Foto: Matthias Heyde) 
 

Svalbard Globale frøhvelv fem år

Den 26. februar er det fem år siden Svalbard globale frøhvelv åpnet. I dag er mer enn 750 000 ulike frøprøver lagret inne i permafrosten i fjellet utenfor Longyearbyen. (21.02.2013)

Åslaug Haga
 

Åslaug Haga ny direktør i Global Crop Diversity Trust

Åslaug Haga etterfølger Cary Fowler som har vært en profilert direktør for Global Crop Diversity Trust, og  som er en viktig samarbeidspartner for Landbruks- og matdepartementet i driften av Svalbard Globale frøhvelv. (19.10.2012)

Ola Westengen ved Nordisk genressursenter sjekker frøene etter ankomst ifrøhvelvet
 

Frø i kø til Svalbard…

Mer enn 25 000 frøprøver fra 17 forskjellige land kommer denne uken til Svalbard. Med denne siste frøforsendelsen fra blant annet Brasil, Burundi, Chile, Mali og Mongolia, lagres mer enn ¾ millioner ulike frøtyper i Svalbard Globale frøhvelv. (10.10.2012)

Internasjonal enighet om genetiske ressurser på Svalbard
I dagene 11.-13. september 2012 arrangerte FNs mat og landbruksorganisasjon (FAO) et internasjonalt møte i Longyearbyen, Svalbard for å drøfte mulige fremtidige veivalg for forvaltning av genetiske ressurser for landbruk og mat. Norge var vertskap for møtet, som samlet rundt 100 møtedeltakere og oversettere fra alle verdenshjørner. (17.09.2012)

Politisk rådgiver i Landbruks- og matdepartementet Ane Hansdatter Kismul åpnet møtet på Svalbard med å understreke viktigheten av tilgang til genetiske ressurser for global matsikkerhet, i lys av klimaendringer. (Foto: Landbruks- og matdepartementet)
 

Veivalg for matmangfold drøftes på Svalbard
FNs mat og landbruksorganisasjon (FAO) arrangerer fra 11.-13. september 2012 et internasjonalt møte i Longyearbyen, Svalbard for å drøfte mulige fremtidige veivalg for forvaltning av genetiske ressurser innen landbruk og mat. Norge er vertskap for møtet. (12.09.2012)

En ny forsending med frø fra matplanter blir deponert for langtidslagring i Svalbard Globale frøhvelv
 

Nye frø deponert i hvelvet på Svalbard
En ny forsending med frø fra matplanter er deponert for langtidslagring i Svalbard Globale frøhvelv. Forsendelsen som nylig ble transportert inn i frøhvelvet i Longyearbyen inneholder blant annet frøprøver fra Portugal, Costa Rica, Peru, Zambia, Azerbaijan og Columbia. (03.05.2012)

Filming av frøene på vei inn i frøhvelvet. 
 

Stor interesse for Svalbard Globale frøhvelv
Det er fortsatt stor internasjonal oppmerksomhet rundt alle aktiviteter knyttet til Svalbard Globale frøhvelv. I forbindelse med at en ny frølast kom til Longyearbyen denne uken, har det vært medier og filmselskaper fra USA, England, Brasil, Tyskland, Finland og Norge på plass for å dekke inntrasporteringen. (29.02.2012) 

Frø fra Colombia
 

Nye frø til hvelvet på Svalbard
Denne uken kommer det en ny forsending med frø fra matplanter som skal deponeres for langtidslagring i Svalbard Globale frøhvelv. (28.02.2012)

Svalbard Globale frøhvelv. Foto: Mari Tefre/Svalbard Globale frøhvelv  

Svalbard Globale Frøhvelv får eget frimerke
Posten Norge presenterte i dag et eget frimerke med motiv fra Svalbard Globale Frøhvelv. – Det er naturlig at Norges gave til verden får et eget frimerke, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. (14.04.2011)

Svalbard Globale frøhvelv: Inngangspartiet. Foto: Mari Tefre  

Unike frø til Svalbard Globale frøhvelv
Bonden Tony Gregson fra delstaten Victoria i Australia fullførte nylig et svært spesielt oppdrag. Han fløy unike typer kikerter i sikkerhet til Svalbard Globale frøhvelv. Når ladningen som nå er på vei til Svalbard, er deponert i hvelvet, nærmer det seg 700.000 frøpakker. (28.02.2011)

Svalbard Globale frøhvelv. Foto: Mari Tefre/Svalbard Globale frøhvelv  

Svalbard Globale frøhvelv: Tekniske utbedringer
Svalbard Globale frøhvelv: Statsbygg vil i løpet av sommeren ruste opp det tekniske anlegget til Svalbard Globale frøhvelv. Slik blir frøhvelvet enda bedre rustet til å lagre sikkerhetskopier av verdens kulturplanter i lang tid.
(18.05.2010)

Svalbard Globale frøhvelv: Rundet en halv million frøprøver
Svalbard Globale frøhvelv: Denne uken kom en forsendelse med tusenvis av nye frøprøver til Longyearbyen for deponering i Svalbard Globale frøhvelv. Over en halv million unike frø fra matplanter er deponert i hvelvet, som nå er den samlingen med størst variasjon av frøprøver i verden. (11.03.2010)

Svalbard Globale frøhvelv: 50 000 frøprøver sendt til Svalbard
Svalbard Globale frøhvelv har mottatt en stor frøforsendelse mens verdens ledere sitter sammen i København for å takle klimaendringene. (14.12.2009)

Svalbard Globale frøhvelv: Lyskunst. Foto: Mari Tefre/Svalbard Globale frøhvelv  

Svalbard Globale frøhvelv: Tildelt Norsk lyspris 2009
Svalbard Globale frøhvelv - ”Perpetual repercussion,” er tildelt Norsk lyspris for 2009. Prisen er etablert av Lyskultur - Norsk kunnskapssenter for lys, og deles ut annet hvert år. Hensikten med Norsk Lyspris er å rette oppmerksomheten mot og synliggjøre lyskulturen i Norge. (04.11.2009)

Svalbard Globale frøhvelv august 2009. Foto: Kirsti Vestnes  

Svalbard Globale frøhvelv: Roste Norge for frøhvelvet
Svalbard Globale frøhvelv: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk fikk ros fra FNs generalsekretær Ban Ki-Moon for å at Norge hadde ideen og evnen til å gjennomføre byggingen av Svalbard Globale frøhvelv. (02.09.2009)  

Svalbard globale frøhvelv: Logo  

Svalbard Globale frøhvelv: Besøk av Ban Ki-moon
Svalbard globale frøhvelv: Onsdag 2. september besøker FNs generalsekretær Ban Ki-moon Svalbard Globale frøhvelv sammen med landbruks-og matminister Lars Peder Brekk. (01.09.2009)

Svalbard Globale frøhvelv: Fremhevet av Paven
Svalbard Globale frøhvelv: Pave Benedikt XVI fremhevet de etiske verdier som Norge fremmer på den internasjonale scene, da han mottok Norges nye ambassadør til Den hellige stol (Vatikanstaten), Rolf Trolle Andersen. Svalbard Globale frøhvelv ble spesielt nevnt som et viktig bidrag i det humanitære arbeidet. (23.06.2009)

Svalbard Globale frøhvelv: Årets anlegg 2008
Svalbard Globale frøhvelv: Firmaet Leonhard Nilsen & Sønner har vunnet prisen for årets anlegg 2008, for byggingen av Svalbard globale frøhvelv. Prisen ble delt ut på ByggeGallaen, som er en del av Byggedagene i Oslo i går kveld. (27.03.2009)

Svalbard Globale frøhvelv logo

 

Svalbard Globale frøhvelv: Hvordan brødfø en varmere verden?
Svalbard Globale frøhvelv: Dette fundamentalt viktige spørsmålet ble drøftet da mer enn 60 deltakere fra myndigheter, universiteter, industriforetak og sivile organisasjoner fra hele verden møttes på Svalbard for å feire det første driftsåret for Svalbard Globale frøhvelv. (13.03.2009)

Svalbare Globale frøhvelv: Lars Peder Brekk og Dr. M. S. Swaminathan. Foto: Kjell Werner, ANB  

Svalbard Globale frøhvelv: Stor internasjonal anerkjennelse
Svalbard Globale frøhvelv: - Etter noen år vil bønder overalt velsigne Svalbards visjonære for deres uvurderlige bidrag for mat til alle og for all framtid, sier, Dr. M. S. Swaminathan, som av TIME Magazine ble kåret som en av de 20 mest innflytelsesrike asiatere i det 20. århundre. (05.03.2009)

Globale frøhvelv: Lars Peder Brekk og Cary Fowler. Foto: Mari Tefre  

Svalbard Globale frøhvelv: Frøhvelvet en suksess
Svalbard Globale frøhvelv: 25 internasjonale og nasjonale institusjoner har til nå deponert mer enn 400 000 frøprøver for langtids sikkerhetslagring i frøhvelvet. - Svalbard globale frøhvelv har i løpet av sitt første driftsår vært en stor suksess, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. (27.02.2008)

Svalbard Globale frøhvelv: En forsikring for verdens matsikkerhet
Svalbard Globale frøhvelv: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk holdt i dag åpningsinnlegget på fagseminaret som markerer at det er et år siden frøhvelvet sto ferdig. Han understreket betydningen av å bevare et mangfold av plantegenetiske ressurser i en tid hvor klimaendringene vil påvirke landbruket. (26.02.2009)

Svalbard Globale frøhvelv: Ettårs markering
Svalbard Globale frøhvelv: 26. februar er det et år siden Svalbard Globale frøhvelv sto ferdig. Det var opptakten til et av verdens mest ambisiøse prosjekter for å sikre fremtidens matforsyning. Dagen markeres med et internasjonalt fagseminar i Longyearbyen med landbruks- og matminister Lars Peder Brekk som vert. (25.02.2009)

Svalbard Globale frøhvelv: Adkomsttunell. Foto: LMD  

Svalbard Globale frøhvelv: Utbedringene avsluttet
Svalbard Globale frøhvelv: De ytterste 5-6 meterne av "adkomsttunnelen" på Svalbard Globale frøhvelv ble i sommer utsatt for setninger som medførte uønskede deformasjoner på rørseksjonene i adkomsttunnelen. Anlegget fremstår nå som før hendelsen. De midlertidige stillasene som ble satt opp som et utbedringstiltak er fjernet da det ikke er behov for dem lenger. (09.12.2008)

Svalbard Globale frøhvelv : Sjette beste nyskaping 2007
Svalbard Globale frøhvelv: Like bak partikkelakselleratoren i Sveits og like foran en ny generasjon hybridbilmotor fra Chevrolet, befinner Svalbard Globale frøhvelv seg på lista over verdens beste nyskapinger 2008 - kåret av Time Magazine. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk er veldig stolt. (31.10.2008)

Svalbard Globale frøhvelv: Nye frø i hvelvet
Svalbard Globale frøhvelv: Tidlig i oktober økte beholdningen i Svalbard Globale Frøhvelv med mer enn 30 000 nye frøprøver.  Det største innskuddet i denne omgang var en forsendelse på 1,6 tonn frøprøver fra genbanken til det internasjonale landbruksforskningsinstituttet ICRISAT i India, i tillegg ankom det frø fra genbanker i Benin, Kenya og Sør Korea. (16.10.2008)

Svalbard Globale frøhvelv: Etterarbeider i gang
Svalbard Globale frøhvelv: Da våren kom til Svalbard, viste det seg at permafrosten ikke hadde nådd å reetablere seg i løsmassene som omslutter ”Svalbardrøret” - som utgjør  ca. 1/3 del av adkomsttunnellen til selve frøhvelvet. Dette førte til at de ytterste 5-6 metrene av røret ble utsatt for setninger som medførte uønskede, synlige deformasjoner på rørseksjonene. (26.08.2008) 

Svalbard Globale frøhvelv: Departementsråd Per Harald Grue og president Jimmy Carter. Foto: Gunnar Thorenfeldt/Svalbardposten  

Svalbard Globale frøhvelv: Internasjonalt besøk til Svalbard
Svalbard Globale frøhvelv: Landbruks- og matdepartementet er i dag vert for en gruppe amerikanske politikere, klimaeksperter og næringslivsfolk. I denne gruppen finner vi både president Jimmy Carter, tidl. Utenriksminister Madeleine Albright, tidligere senator Tom Daschle, CNN-sjef Ted Turner og Google-grunnlegger Larry Page. (11.07.2008)

Svalbard Globale frøhvelv: Stor interesse
Svalbard Globale frøhvelv: Det er svært stor interesse for å besøke det Globale frøhvelvet på Svalbard. Jimmy Carter, George Soros og Ted Turner er blant de som vil besøke hvelvet i sommer. Det er lagt strenge restriksjoner på adgangen til hvelvet. (20.06.2008)

Svalbard Globale frøhvelv: Nordiske frø flyttet
Svalbard Globale frøhvelv: I forbindelse med NordGens siste besøk til Svalbard Globale frøhvelv, ble de nordiske landenes sikkerhetssamling av frø flyttet fra gruve 3 til  det nye frøhvelvet. Les hele saken på engelsk. (20.05.2008)

Svalbard Globale frøhvelv logo  

Svalbard Globale frøhvelv: Sammedrag fra konferanse
Svalbard Globale frøhvelv: Dagen før den offisielle åpningen av Svalbard Globale frøhvelv inviterte landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen til fagkonferanse.  Les hele sammdraget fra konferansen på engelsk. (27.03.2008)

Svalbard Globale frøhvelv: Verdens genressurser til Svalbard
Svalbard Globale frøhvelv: Det er bred faglig enighet om at tilgang på mangfold og genetisk variasjon i planter er avgjørende i en framtid med store klimautfordringer. Diversitet er kanskje den mest verdifulle naturressurs vi har, skriver landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen i en ny kronikk. (26.03.2008)

Svalbard Globale frøhvelv: FAO-logo  

Svalbard Globale frøhvelv: FAO roser såfrøinitiativ
Svalbard Globale frøhvelv FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) roser landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen for initiativet til å øke innsatsen for å utvikle gode såvarer til utviklingslandene. Også EU-president Jose Manuel Barroso framhever det norske initiativet. (10.03.2008)

Inngangsparti. Foto: Mari Tefre/Svalbard Globale frøhvelv  

Svalbard globale frøhvelv: Første møte i Det internasjonale rådet
Svalbard Globale frøhvelv: Det nylig utnevnte Internasjonale rådet for Svalbard Globale frøhvelv holdt sitt første møte på svalbard like etter den formelle åpningen av hvelvet 26. februar. Les hele saken på engelsk. (28.02.2008)

Svalbard Globale frøhvelv: Virksomheten er i gang
Svalbard Globale frøhvelv: Få timer etter at den offisielle åpningen av Svalbard Gobale frøhvelv var avsluttet, var virksomheten i gang. 
268 000 frøsorter som inneholder mer enn 100 millioner individuelle frø, og som representerer landbruket i 220 land er allerede katalogisert, kodet og plassert inne i frøhvelvet. Les hele saken på engelsk. (28.02.2008)

Nyheter fra NRK
1.   Frølager åpnet - Nåtidens Noas ark kalte statsministeren frølageret på Svalbard
      da han åpnet det idag. 26.02.08
2.   Åpning 26.02.08
3.   16.11.07

Fra Liefdefjorden Monaccobreen Svalbard. Foto: Asgeir Helgestad, Samfoto  

Svalbard Globale frøhvelv: Arktisk frøhvelv åpner dørene for 100 millioner frø
Svalbard Globale frøhvelv: Statsminister Jens Stoltenberg åpnet idag dørene til Svalbard Globale frøhvelv i Longyearbyen. Sammen med Nobelprisvinneren Wangari Maathai bar han de første frøkassene inn i hvelvet. Du kan følge hele den offisielle seremonien på Nett-TV på regjeringen.no fra kl. 14.00. (26.02.2008)

Svalbard Globale frøhvelv: Verdenspressen er på plass
Svalbard globale frøhvelv: I dag åpnes endelig Svalbard Globale frøhvelv. 75 mediefolk fra hele verden sørger for at dette blir en internasjonal begivenhet. Blant de som nå er på plass i Longyearbyen er CNN, Le Figaro, Reuters, ABC News, BBC, Tokyo Broadcasting Systems, Russian TV, NTV Kenya. I tillegg til et samlet norsk pressekorps. (26.02.2008) 

Svalbard Globale frøhvelv: Ris. Foto: Curt Carnemark. Samfoto  

Svalbard Globale frølager: Norge bidrar til planteforedling i U-land
Svalbard Globale frølager: Fra 2009 skal Norge gi et årlig bidrag til et eget internasjonalt fond for å finansiere planteforedling i utviklingsland. Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen utfordrer andre utviklede land å bidra tilsvarende. Slår de til, blir det fort snakk om 100 millioner kroner årlig. (25.02.2008)

Svalbard Globale frøhvelv: Åpner med fagkonferanse
Svalbard Globale frøhvelv: Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen inviterer til fagkonferanse i Longyearbyen i tilknytning til åpningen av Svalbard Globale frøhvelv. Foredragsholdere fra tre verdensdeler bidrar med innspill på hvorfor det er viktig å lagre frø for evigheten. (25.02.2008)

Utsmykning av innganspartiet  

Svalbard Globale frøhvelv: Stoltenberg åpner frøhvelvet
Svalbard Globale frøhvelv: Tirsdag åpnes endelig Svalbard Globale frøhvelv. Du kan følge hele seremonien her på www.frohvelv.no fra kl. 14.00. (24.02.2008)

Frø fra Nigeria. Foto: The International Institute of Tropical Agriculture i Nigeria (IITA).  

Svalbard Globale frøhvelv: Alt klart til åpningen
Svalbard Globale frøhvelv: Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen føler seg trygg på at alt nå er klart til å foreta den offisielle åpningen av Svalbard Globale frøhvelv tirsdag 26. februar. - Dette blir som en moderne utgave av Noas Ark, sier Riis-Johansen. (15.02.2008)

Svalbard

Siden på andre språk:

Mer om å deponere frø: