Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Jordvern

Det er et mål å ta var på god matjord, men det må balansere mot storsamfunnets behov. Regjeringen ønsker å arbeide for en høyest mulig selvforsyning av mat ut fra beredskapshensyn.

Åkerlandskap

Positiv utvikling for jordvernet

Omdisponeringstallet for dyrka jord etter plan- og bygningsloven og jordloven i 2013 er 5620 dekar. Dette er 14 prosent lavere enn endelige tall i 2012, og den laveste registrerte omdisponeringen av dyrka jord siden registreringen startet i 1976.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på Stortinget i dag.

Listhaug i debatt i Stortinget

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug er i dag i Stortinget hvor hun deltar i debatt om representantforslag om en helhetlig jordvernplan og representantforslag om tollvern.

Stortingsalen

Jordvern i spørjetimen på Stortinget

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) svarte på spørsmål frå representantantane Rasmus Hansson (MDG) i spørjetimen på Stortinget i dag.

Stortingssalen

Listhaug i interpellasjon i Stortinget

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) svarte i går på interpellasjon i Stortinget fra Line Henriette Hjemdal (KrF) om jordvern.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP)

Interpellasjon til landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister Sylvi Lishaug deltar i morgen i en interpellasjonsdebatt i Stortinget. Representanten Line Henriette Hjemdal (KrF) har stilt spørsmål om jordvern og omdisponering.

Spirende åker på gård

Setter pris på dyrka mark

Disponering av dyrka mark er et aktuelt tema. Vegvesenet vurderer ulike former for prissetting av dyrka mark.

Stortingsalen

Jordvern og matvaresikkerheit i spørjetimen på Stortinget

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) svarte på spørsmål frå representantantane Per Olaf Lundteigen (Sp) og Marit Arnstad (Sp) i spørjetimen på Stortinget i dag.

Vil tilrettelegge for IKEA i Vestby kommune

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (frp) anbefaler i sin uttalelse til Miljøverndepartementet å støtte Vestby kommunes ønske om å legge til rette for IKEAs utbyggingsplaner, selv om dette innebærer omdisponering av 70 dekar dyrket mark.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Listhaug-befaring på Delijordet

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug skal ha befaring på Delijordet i Vestby mandag 25. november.

Kommuneplan for Trondheim

Trondheim kommune ønsker å bygge boliger på jorder i og rundt Trondheim. Det er lagt ned innsigelse fra statlige myndigheter begrunnet i vern av god matjord. Landbruks- og matdepartementet har etter regjeringsskiftet endret sin anbefaling i saken.

nn-NO Flere...

Kontaktinformasjon

Avdeling for skog- og ressurspolitikk

Telefon: 22 24 92 51/ - 91 49
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Besøksadresse:
Teatergata 9 (R6)

Jordvern

Kontaktinformasjon

Avdeling for skog- og ressurspolitikk

Telefon: 22 24 92 51/ - 91 49
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Besøksadresse:
Teatergata 9 (R6)