Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Bosetting

Landbruks- og matdepartementet ønsker å gi kommuner og andre som har behov for informasjon om bosettingsvirkemidler lettere tilgang til slik informasjon.

Departementet har derfor systematisert

  • en del opplysninger om regelverk innenfor landbrukets eiendomslovgivning
  • listet opp noen forsøk som er gjennomført på ulike steder i landet, og en rekke forskningsprosjekter og rapporter.

Mer om temaet:
Proposisjoner og Meldinger til Stortinget | LoverForskrifter | Rundskriv | NOU-er |


Nyheter

Raskare busetting av flyktningar

Regjeringa aukar integreringstilskotet til kommunane med 50 millionar kroner for å bidra til raskare busetting og betre resultat i introduksjonsordninga. Styrkinga kjem i tillegg til løyvinga på 250 millionar kroner frå 2014.

Avtale om å bosette flere flyktninger

I dag ble samarbeidsavtalen mellom staten og kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon (KS) fornyet.

1750 flyktninger bosatt i løpet av årets tre første måneder

Tall fra integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) viser at det ved utløpet av mars er bosatt 1750 flyktninger så langt i år.

Søk i dokumentarkivet på regjeringen.no

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler fra tidligere regjeringer finner du i dokumentarkivet. Dokumentarkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Kontaktinformasjon

Avdeling for skog- og ressurspolitikk

Telefon: 22 24 92 51/ - 91 49
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Besøksadresse:
Teatergata 9 (R6)

Bosetting

Kontaktinformasjon

Avdeling for skog- og ressurspolitikk

Telefon: 22 24 92 51/ - 91 49
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Besøksadresse:
Teatergata 9 (R6)