Oljedirektoratet (OD)


Oljedirektoratet (OD) sitt overordna mål er å bidra til å skape størst mogleg verdiar for samfunnet frå olje- og gassverksemda gjennom forsvarleg ressursforvaltning med forankring i tryggleik, beredskap og ytre miljø. OD er departementets fagdirektorat.

 

Tildelingsbrev

Kontaktinformasjon

Oljedirektoratet (OD)

Telefon: 51 87 60 00
Faks: 51 55 15 71 / 51 87 19 35

Nettsida til Oljedirektoratet (OD)

Adresse:

Oljedirektoratet
Postboks 600,
4003 Stavanger

Besøksadresse:
Professor Olav Hanssens vei 10

Sist oppdatert: 02.05.2011
Olje- og energidepartementet

Ekstern verksemd

Kontaktinformasjon

Oljedirektoratet (OD)

Telefon: 51 87 60 00
Faks: 51 55 15 71 / 51 87 19 35

Nettsida til Oljedirektoratet (OD)

Adresse:

Oljedirektoratet
Postboks 600,
4003 Stavanger

Besøksadresse:
Professor Olav Hanssens vei 10