Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Nasjonal transportplan (NTP)

Stortingsmeldingen om ny Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 ble lagt fram 12. april 2013 og ble behandlet i Stortinget 18. juni 2013.

  • NTP legger grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom transportformene.
Nasjonal transportplan

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023

Her finner du dokumentet - Meld. St. 26 (2012-2013) - pressemeldinger, grafikk og annen informasjon. Stortingsbehandling: 18. juni 2013.


Sist publisert om temaet

Prop. 119 S (2013–2014)

Utbygging og finansiering av vegprosjekt og tiltak i Harstad kommune i Troms (Vegpakke Harstad) og overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån

Ny transportplan: Retningslinjer for analyse- og strategifasen

- Framtidige transportplaner må bygge på et godt faglig grunnlag og oppdatert kunnskap. Samferdselsdepartementet har derfor gitt de statlige transportetatene og Avinor retningslinjer for et oppdrag med å gjennomføre en innledende analyse- og strategifase for den nye transportplanen. Formålet er å belyse viktige problemstillinger i utformingen av et framtidsrettet og samordnet transportsystem, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Prop. 55 S (2013–2014)

Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen – Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland

Meld. St. 14 (2013–2014)

Tilbaketrekking av Prop. 194 S (2012–2013) Utbygging og finansiering av E134 på strekninga Seljord – Åmot i kommunane Seljord, Kviteseid, Tokke og Vinje i Telemark

LO og NHO med felles plattform for samferdsel

- Et interessant og nyttig møte og et godt innspill til videre arbeid med Nasjonal transportplan.

Nasjonal transportplan 2014-2023 - rettinger

Oversikt over feil i meldingen som Samferdselsdepartementet er kjent med per 15. mai 2013. Fiskeri- og kystdepartementet har ikke funnet noen feil på sitt område.

Prop. 126 L (2012–2013)

Endringer i vegtrafikkloven (miljøfartsgrenser)

Spørsmål fra transport- og kommunikasjonskomiteen - NTP 2014-2023

Her finner du spørsmål fra transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget om Nasjonal transportplan 2014-2023, og svar fra Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.

Nasjonal transportplan 2014-2023

Samleside om Nasjonal transportplan 2014-2023.

Nasjonal transportplan 2014-2023 - infografikk

Infografikk med forenklet fremstilling av utvalgte områder i Nasjonal transportplan 2014-2023.

Fleire dokument om temaet

Kontaktinformasjon

Planseksjonen

Telefon: 22 24 81 11
Faks: 22 24 56 11

Adresse:

Besøk:
Akersgata 59 (R5),
Oslo

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo

Samferdselsdepartementet

NTP 2014-2023: Planarbeidet

Tidligere transport- og sektorplaner

Stortingsmeldinger og oversikt over planarbeidet.

Kontaktinformasjon

Planseksjonen

Telefon: 22 24 81 11
Faks: 22 24 56 11

Adresse:

Besøk:
Akersgata 59 (R5),
Oslo

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo