RSS-feed

På Statsministerens kontor sine sider finn du støtte for å motta oppdaterte nyheiter ved hjelp av RSS. Her finn du eit oversyn over RSS-feed frå departementet. For å nytte desse kan du kopiere lenka til dei ulike feeda og hente dei inn i en RSS-lesar eller i ein nettlesar med innebygd RSS-støtte.

Meir om RSS

Meldingar til Stortinget

Her finn du Meldingar til Stortinget frå Statsministerens kontor og departementa.

RSS-feed

Nyheiter

Nyheiter frå Statsministerens kontor

RSS-feed

Offisielt frå statsrådet

Når Regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som Statsrådet under leiing av Kongen. Statsrådsmøta vert til vanleg haldne på Slottet kvar fredag.

RSS-feed

Pressemeldingar

Pressemeldingar frå Statsministerens kontor

RSS-feed

Statsministerens kontor