Forsterkar internasjonal innsats for klima

Spill video »

Utanriksminister Børge Brende har nå instruert alle Noregs ambassadar og delegasjonar om å intensivere innsatsen for å møte klimautfordringane. - Regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk. Vi må derfor jobbe målrettet for et sterkere og mer forpliktende internasjonalt samarbeid mot global oppvarming, seier Brende.

Noreg og Egypt skal halde givarkonferanse for Palestina

Spill video »

Palestinas president, Mahmoud Abbas, Egypt og Noreg skal være vertskap for ein givarkonferanse for Palestina om gjenoppbygging av Gaza. - Invitasjoner til konferansen, som skal holdes i Kairo, vil bli sendt ut så snart det er oppnådd enighet om en avtale om varig våpenhvile i de pågående forhandlingene i Kairo, seier Børge Brende.

Noreg vil innføre nye restriktive tiltak mot Russland

Spill video »

Regjeringa har 15. august vedteke dei nye restriktive tiltaka overfor Russland, i tråd med beslutninga som vart offentleggjort 11. august. Den nye forskrifta vart vedteke i statsråd 15. august, og trer i kraft straks.

Amerikanske hjelpearbeidarar i aksjon på Filippinene etter tropisk storm. Foto: wikipedia.org

Vidar Helgesen

Vidar
Helgesen

Statsråd for EØS-saker og forholdet til EU

Telefonnummer

Sentralbord: 23 95 00 00

Pressetelefon: 23 95 00 02

Besøks- og postadresse

7. juniplassen / Victoria Terrasse, Oslo

8114 Dep, 0032 Oslo