Vest-Afrika: Norge auker støtta til kampen mot ebola

Spill video »

Ebolautbrotet i Vest-Afrika er det verste nokonsinne, og vert vurdert som ein alvorleg trussel mot helse, tryggleik og utvikling både i regionen og globalt. Utan ei raskare og meir omfattande handling frå det internasjonale samfunnet vil situasjonen bli stadig verre, seier utanriksministeren som har vore i området.

35 milliardar kroner til Palestina

Spill video »

På konferansen for Gaza og Palestina i Kairo vart det lova støtte på til saman 35 milliardar kroner. – Det er et sterkt signal om at verden står sammen om å gjenoppbygge Gaza, seier utanriksminister Brende som nå forventer at Israel gjør sitt slik at hjelpa faktisk kommer fram til sivilbefolkninga og at samfunnet kan byggjast opp igjen.

Hovudlinene i UDs budsjettforslag for 2015

Spill video »

Regjeringa foreslår å auke bistandsbudsjettet til 32,5 milliardar kroner i 2015, det er ein auke på over éin milliard kroner sammenlikna med 2014. Utdanning, humanitær bistand, helse og vaksine, næringsutvikling, klima, og menneskerettar vert prioritert. Dette er område som er avgjerande for å utrydde ekstrem fattigdom.

Utanriksminister Børge Brende i Sierra Leone. Foto: Astrid Sehl, UD

Vidar Helgesen

Vidar
Helgesen

Statsråd for EØS-saker og forholdet til EU

Telefonnummer

Sentralbord: 23 95 00 00

Pressetelefon: 23 95 00 02

Besøks- og postadresse

7. juniplassen / Victoria Terrasse, Oslo

8114 Dep, 0032 Oslo