Nordisk initativ for bistand til Øst- og Sør-Ukraina

Spill video »

Dei nordiske utenriksministrane er einige om å gi Ukraina snarleg bistand til humanitær gjenoppbygging og energieffektivisering. Bistanden skal stillast til disposisjon for dei råka og sårbare regionane i Aust- og Sør-Ukraina. I fyrste omgang vil det nordiske initiativet være retta mot gjenoppbygging av viktig sosial infrastruktur.

Norsk gass styrker baltisk energitryggleik

Spill video »

EØS/EU-minister Vidar Helgesen deltok ved opningsseremonien for den flytande LNG-terminalen "Independence" i Klaipeda i Litauen måndag 27. oktober. Litauens president og medlem frå alle dei tre baltiske regjeringene sørga for at markeringa vart ei nasjonal hending.

Innsats for å ta vare på jødisk kulturarv

Spill video »

Det er eit felles europeisk ansvar å kjempe mot sjikane og trakassering av enkeltmenneske. Noreg bruker derfor EØS-middel på tiltak mot antisemittisme - som er på frammarsj i vår verdsdel - og for å auke kunnskap og fleirkulturell forståing gjennom å ta vare på den jødiske kulturarven i Europa.

Frå venstre: Børge Brende, Gunnar Bragi Sveinsson (Island), Margot Wallstrøm (Sverige), Erkki Tuomioja (Finland) og Martin Lidegaard (Danmark)

Vidar Helgesen

Vidar
Helgesen

Statsråd for EØS-saker og forholdet til EU

Telefonnummer

Sentralbord: 23 95 00 00

Pressetelefon: 23 95 00 02

Besøks- og postadresse

7. juniplassen / Victoria Terrasse, Oslo

8114 Dep, 0032 Oslo