Brende om krisa i Gaza: Inngå våpenkvile no

Spill video »

- Jeg ber innstendig de stridende partene i Gaza om å stanse kamphandlingene umiddelbart og fortsette arbeidet for en varig våpenhvile, slik også Sikkerhetsrådet krever. Sivilbefolkningen påføres uforholdsmessige og utålelige lidelser som må stanse, seier utanriksminister Børge Brende.

Ny strategi mot kjønnslemlesting av kvinner

Spill video »

- 125 millioner jenter og kvinner har vært utsatt for kjønnslemlestelse. Kampen mot kvinnelig kjønnslemlestelse i Norge og internasjonalt er en viktig prioritet for regjeringen. Norge har satt et nytt og offensivt mål om å bidra til å avskaffe denne skadelige praksisen i løpet av én generasjon, seier utanriksminister Brende.

Norge arbeider for å fjerne subsidier på fossilt brensel

Spill video »

- Vi har laga ein strategi for å fase ut subsidier på skadeleg fossilt brensel. Samtidig må vi passe på at reduksjon av subsidier ikkje rammar dei mest sårbare innbyggjarane i utviklingsland, seir utanriksminister Børge Brende.

Utanriksminister Børge Brende. Foto: A. Versto/UD

Vidar Helgesen

Vidar
Helgesen

Statsråd for EØS-saker og forholdet til EU

Telefonnummer

Sentralbord: 23 95 00 00

Pressetelefon: 23 95 00 02

Besøks- og postadresse

7. juniplassen / Victoria Terrasse, Oslo

8114 Dep, 0032 Oslo