Visjon 2030-initiativet for global helse og utdanning

Spill video »

FNs Generalforsamling skal i 2015 vedta nye, globale bærekraftsmål for åra fram mot 2030. Gjennom initiativet «Visjon 2030» inviterer regjeringa no norsk næringsliv og fagmiljø til ein innovasjonsdugnad for korleis Norge kan bidra til å nå nye og ambisiøse mål for helse og utdanning globalt.

Palestina inne i ein kritisk fase

Spill video »

- Palestina er inne i en kritisk fase. De neste månedene blir avgjørende for både den økonomiske og politiske utviklingen. Giverne må bidra med penger til gjenoppbygging av Gaza. Men bare lettelser i restriksjonene kan gi bærekraft for den palestinske staten, seier utanriksminister Børge Brende.

Noregs deltaking på høgnivåuka i FN

Spill video »

Åpninga av FNs 69. generalforsamling vert markert med ei uke med høgnivåmøte, frå måndag 22. til fredag 26. september. I løpet av denne uka vil statsleiarar, utenriksministrar og andre politiske og faglege leiarar og ekspertar i New York samlast til eit hundretalls møte.

Studentar ved Hawassa universitet i Etiopia. Foto: K. Ulveseth/Norad

Vidar Helgesen

Vidar
Helgesen

Statsråd for EØS-saker og forholdet til EU

Telefonnummer

Sentralbord: 23 95 00 00

Pressetelefon: 23 95 00 02

Besøks- og postadresse

7. juniplassen / Victoria Terrasse, Oslo

8114 Dep, 0032 Oslo