Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Menneskerettighetsforkjempere

Norge har i lengre tid vært engasjert i tiltak som kan støtte og verne menneskerettighetsforkjempere. Dette er personer som alene eller i fellesskap med andre arbeider for å styrke beskyttelsen og realiseringen av menneskerettighetene på det nasjonale og internasjonale plan. Det avgjørende er ikke hva en aktør kaller seg, men hvilket arbeid som gjøres. Definisjonen omfatter ikke individer eller grupper som støtter eller tar i bruk vold/våpenmakt.

Menneskerettighetsforkjempere prioriteres på grunn av deres grunnleggende rolle i arbeidet med å dokumentere og synliggjøre menneskerettighetsbrudd. Mange har også et reelt behov for beskyttelse som følge av sitt arbeid med å avdekke myndigheters maktmisbruk i strid med sine forpliktelser. Norge søker å støtte opp om menneskerettighetsforkjempere og deres arbeid gjennom direkte kontakt, dialog med aktuelle lands myndigheter og arbeid i organisasjoner som FN, Europarådet og OSSE.


Foto: Mark Condren

Norges innsats for menneskerettighetsforkjempere

Beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere er en hovedprioritering i Norges menneskerettighetspolitikk. Den overordnede målsetningen er at arbeidet for å fremme og verne om menneskerettigheter verden over skal kunne utføres uten hindringer og uten trusler mot liv og helse for menneskerettighets-forkjempere og/eller deres familier.


Nyeste saker om menneskerettighetsforkjempere

Norge bekymret over arrestasjon av menneskerettighetsforkjemper i Bahrain

- Menneskerettighetssituasjonen i Bahrain har blitt stadig vanskeligere siden starten på «den arabiske våren» i 2011. Situasjonen er meget bekymringsfull, sier statssekretær Hans Brattskar.

Brende gratulerer årets Raftopris-vinner

- Jeg vil gratulere den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Agora og dens leder Pavel Tsjikov med årets Raftopris, sier utenriksminister Børge Brende.

Bekymring for MR-situasjonen i Bahrain

- Menneskerettighetssituasjonen i Bahrain er blitt stadig vanskeligere siden begynnelsen av «den arabiske våren» i 2011. Denne utviklingen har dessverre fortsatt helt frem til i dag, og situasjonen er meget bekymringsfull, sier statssekretær Hans Brattskar.

Svar på spørsmål om menneskerettighetssituasjonen i Bahrain

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om hva Norge vil gjøre for bahrainske menneskerettighetsaktivister.

Grunnleggende friheter under press i Aserbajdsjan

- Aserbajdsjan tar i disse dager over formannskapet i Europarådet. Samtidig ser vi at presset mot menneskerettighetsforkjempere og grunnleggende friheter øker i Aserbajdsjan. Dette er uheldig for landets videre utvikling, sier statssekretær Bård Glad Pedersen.

Fornyet mandat for menneskerettighetsforkjempere

Under norsk ledelse fornyet FNs menneskerettighetsråd fredag det treårige mandatet til FNs spesialrapportør for menneskerettighetsforkjempere.

Protect Women Human Rights Defenders: From Resolution to Implementation

- We believe that creating a safe and enabling environment for human rights defenders should be a fundamental objective for any society. We are deeply concerned that human rights defenders in all regions continue to experience threats and discrimination in their work, sa statssekretær Hans Brattskar bl.a. i sitt åpningsinnlegg under møte i FNs kvinnekommisjon i New York 10. mars 2014.

Svar på spørsmål om utviklingen i Aserbajdsjan og om demokratiaktivisten Anar Mammadli

Utenriksministerens svar på spørsmål fra representanten Trine Skei Grande (V) om på hvilken måte Norge bistår kampen for en demokratisk utvikling i Aserbajdsjan og om den fengslede demokratiaktivisten Anar Mammadli.

Dom mot MR-aktivister i Egypt

- Jeg er bekymret over gårsdagens dom mot tre egyptiske menneskerettighetsaktivister. Det er avgjørende at egyptiske myndighetene viser respekt for demokratiske prinsipper i den viktige perioden fram mot valget og grunnlovsavstemningen, sier utenriksminister Børge Brende.

FN styrker beskyttelsen av kvinnelige menneskerettighetsforsvarere

Etter et norsk initativ har FNs hovedforsamling for første gang vedtatt en resolusjon som styrker beskyttelsen av kvinnelige menneskerettighetsforsvarere. - Med dette vedtaket sender FNs medlemsland et klart budskap om at det er viktig å ta ansvar for å sikre beskyttelse av dem som står opp for andres rettigheter, sier utenriksminister Børge Brende.

Fleire dokument om temaet

Kontaktinformasjon

Seksjon for menneskerettigheter og demokrati

Telefon: 23 95 14 88

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Menneskerettigheter

Kontaktinformasjon

Seksjon for menneskerettigheter og demokrati

Telefon: 23 95 14 88

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7