Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Nyheit, 12.12.2008

Sveits innlemmes i Schengen-området

Fra og med 12. desember 2008 blir Sveits en del av Schengen-området. Da opphører grensekontrollen på landgrensene mellom Sveits og nabolandene Tyskland, Frankrike, Italia og Østerrike. Nordmenn bør fortsatt medbringe pass også på reiser innenfor Schengen-området.

Grensekontroll på flyplasser vil fortsette frem til 29. mars 2009, når flyselskapene går over til sommerruter. Dette har vært prosedyren også ved tidligere Schengen-utvidelser.

Det blir etter dette fri bevegelse av personer mellom følgende 25 europeiske land – både for landenes egne innbyggere, og for utlendinger som besøker disse europeiske landene: Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

Liechtenstein og følgende EU-land er foreløpig ikke omfattet av Schengen-samarbeidet: Bulgaria, Irland, Kypros, Romania og Storbritannia.

Norske borgere bør medbringe pass også på reiser innenfor Schengen-området, idet passet er det eneste dokumentet som tilfredsstiller internasjonale krav til identifikasjonspapirer.

Utanriksdepartementet