Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

LOV-2003-09-12-94 Lov om overtakelse av formuesposisjoner mv. ved endret ansvarsfordeling i matforvaltningen.

Landbruks- og matdepartementet

Formålet med loven er å regulere statens overtakelse av matforvaltning fra kommunene og de tvister som kan oppstå i den forbindelse.

Tema