Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet

For å lykkast i kampen mot økonomisk kriminalitet er det nødvendig med eit breitt tverrgåande samarbeid nasjonalt og internasjonalt.

 

På denne sida finn du informasjon og dokument som handlar om økonomisk kriminalitetpå eit overordna nivå. Du kan utforske temaet meir i menyen til høgre.

Kontaktinformasjon

Finansdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 14

Adresse:

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 40
Oslo

Justis- og beredskapsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Gullhaug Torg 4A
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Kontaktinformasjon

Finansdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 14

Adresse:

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 40
Oslo

Justis- og beredskapsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Gullhaug Torg 4A
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo