Økonomi og næringsliv

Økonomi og næringsliv

Finansdepartementet har ansvaret for å planleggje og iverksetje den økonomiske politikken. Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme ein framtidsretta næringspolitikk.  

På denne sida finn du informasjon og dokument som handlar om økonomi og næringsliv på eit overordna nivå. Du kan utforske temaet meir i menyen til høgre.

Nyheiter frå departementa om økonomi og næringsliv:

Forskrift om endring i forskrift om gebyr ved for sent levert, mangelfull eller uriktig oppgave etter ligningsloven § 5-6 nr. 1 og 2, jf. nr. 3

Fastsatt av Finansdepartementet 17. september 2014 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 10-8 nr. 2.

Svar på spm. nr. 1202 fra stortingsrepresentant Hans Olav Syversen

Norexeco ASA - tillatelse til å drive virksomhet som regulert marked

Med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) § 4 første ledd gir Finansdepartementet Norexeco ASA tillatelse til å drive regulert marked.

Høring - forslag til endring i regler om utlikningen av Finanstilsynets utgifter

Høyringsfrist: 10. desember 2014

Kavliprisene 2014

Årets Kavlipris ble delt ut av Hans Majestet Kong Harald i Oslo konserthus. De ni Kavliprisvinnerne ble valgt ut på grunn av sitt banebrytende arbeid innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap.

Svar på spm. 1173 fra stortingsrepresentant Hans Olav Syversen

Om frafall av særfradrag for uførhet ved mottak av arbeidsavklaringspenger

Taler og artikler

Skatteetatens samfunnsoppdrag – nå og i fremtiden

- Skatteetaten blir av mange sett opp til når det gjelder fornying og modernisering av egne tjenester. Det gjør meg stolt som øverste sjef for etaten. Jeg oppfatter Skatteetatens medarbeidere som endringsdyktige og utviklingsorienterte, sa finansminister Siv Jensen i sitt foredrag på konferansen til NTL Skatt.

Mæland åpnet ingeniørutdanning

For første gang kan ungdom starte ingeniørutdanning i Longyearbyen. Næringsminister Monica Mæland åpnet det nye forkurset på Svalbard.

Svar på spm. 1174 fra stortingsrepresentant Hans Olav Syversen

Kildeskatt

Fleire dokument om temaet

Kontaktinformasjon

Finansdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 14

Adresse:

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 40
Oslo

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Besøksadresser:

Kongens gate 8
Grubbegata 1

Pressevakt:

Telefon: 902 51 303

Kontaktinformasjon

Finansdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 14

Adresse:

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 40
Oslo

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Besøksadresser:

Kongens gate 8
Grubbegata 1

Pressevakt:

Telefon: 902 51 303