Dát siidu ii gávdno sámegillii. Sámegiela ovdasiidui

Rapporter

På denne siden finner du en oversikt over utvalgte rapporter utarbeidet av eller overlevert til Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Mánáid- ja dásseárvodepartemeanta