Dát siidu ii gávdno sámegillii. Sámegiela ovdasiidui

Ansvarsområder

Landbruks- og matdepartementet har ansvar for matpolitikk og landbrukspolitikken.

Landbrukspolitikken omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket. Landbrukspolitikken skal sikre ressursgrunnlaget for landbruksproduksjon, utvikle kunnskapsgrunnlaget og medvirke til verdiskaping og sysselsetting i hele landet med utgangspunkt i landbruket og landbruksbaserte produkter.

Jordbruksavtalen og reindriftsavtalen

Departementet har ansvaret for gjennomføringen av jordbruksavtalen og reindriftsavtalen og de økonomiske tiltak som settes inn på disse områdene.

I jordbruksforhandlingene er statens avtaleparter Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag.

I reindriftsforhandlingene er avtaleparten Norske Reindriftssamers Landsforbund.

Viktige virkemidler

Departementet utarbeider også forskrifter og retningslinjer i samsvar med lovgivning og politiske vedtak, og sørger for at disse etterleves. Ofte skjer dette i samarbeid med andre departementer og organisasjoner i landbruket.

Oktavuođadieđut:

Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta

Telefovdna: 22 24 90 90
Fáksa: 22 24 95 55

Čujuhus:

Teatergata 9 (R6), Oslo

Post:
Postboks 8007, Dep.
0030 Oslo

Maŋimuš ođasmahttojuvvon: 17.10.2013
Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta

Oktavuođadieđut:

Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta

Telefovdna: 22 24 90 90
Fáksa: 22 24 95 55

Čujuhus:

Teatergata 9 (R6), Oslo

Post:
Postboks 8007, Dep.
0030 Oslo