Dát siidu ii gávdno sámegillii. Sámegiela ovdasiidui

Utviklingssamarbeid

Regjeringen har en helhetlig tilnærming til norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Utviklingspolitikken skal bidra til økt demokratisering, vektlegging av de universelle menneskerettighetene og støtte tiltak som kan bringe mennesker varig ut av fattigdom. Regjeringen legger stor vekt på resultater og vil konsentrere og effektivisere norsk bistand.

Kvinne med rentbrennende ovn.

Støtten til utdanning økes kraftig med et spesielt fokus på jenter. Økonomisk vekst og styrking av privat sektor er avgjørende for å lykkes med fattigdomsbekjempelse. Regjeringen vil satse på næringsutvikling i sør og søke samarbeid med norsk næringsliv der vi har fortrinn. Regjeringen vil holde fast på innsatsene innenfor global helse, fred og forsoning, humanitær bistand og økt tilgang til energi. Regjeringen vil opprettholde et høyt nivå på bistanden. For bistand i tall: Se Norads nettsider


Nyeste saker om utviklingssamarbeid

Innovatiiva máilmmiviidosaš dearvvašvuođadoaibma oažžu doarjaga Norggas

-Dál go buori muddui leat olahan duhátjagiulbmiliid, ja ON ođđa bistevaš ulbmiliid 2015-2030 galgat mearridit, de fertet gávdnat ođđa vugiid movt ruhtadit ceavzilis ovddidandoaimmaid, celkkii stáhtaministtar Erna Solberg ON bajitdási čoahkkimis searvevuođa “Every Woman Every Child” oktavuođas, gosa ON generálačálli Ban Ki-moon leai su buvden.

Eanet humanitára veahkki galggašii mannat oahpahussuorgái

-Dálá dilis gos olbmot vásihit ollu surgadis humanitára roasuid fertešii ON duhátjagiulbmiliid ja geafivuođa eastadandoaimmaid buorebut vuoruhit. Máilmmiservodat ferte hehttet ahte olles buolvvat daid guovlluin gos leat roasut ja riiddut eai beasa čađahit oahpuset masa sis lea vuoigatvuohta. Norga áigu earret eará bargat ahte oahpahus šaddá oassin riikkaidgaskasaš humanitára áŋgiruššamis, celkkii stáhtaministtar Erna Solberg otne ON-čoahkkimis.

Eanet dokumeanttat fáttá birra

Oktavuođadieđut:

Regionála gažaldagaid ja ovdáneami ossodat