Dát siidu ii gávdno sámegillii. Sámegiela ovdasiidui

Nordområdeportalen

Nordområdene er Norges viktigse utenrikspolitiske interesseområde. Områdene er av svært stor betydning både sikkerhetspolitisk og økonomisk.

Nordområdeportalen er en samleside for informasjon og nyhetssaker om Nordområdene fra alle departementer. 


Utenriksministeren taler under Barentsrådsmøtet

Barentsrådet – avslutningen på det norske formannskapet

Norge var vertskap for møte i Barentsrådet i Tromsø 29.oktober. Her kan du se video fra møtet.

Kystvakta i nord har fått nytt hovedkvarter på Sortland. (Foto: Forsvarets mediesenter)

Bedre sikkerhet og økt beredskap

Norge har råderett over store havområder, og over 80 prosent av skipsfarten i Arktis går i norske farvann. Vi har derfor et stort ansvar for å være til stede i våre havområder og utvikle overvåking og beredskap.

Foto: Guri Dahl/tinagent.com

Nordområdene. Visjon og virkemidler - en kortversjon

I Meld. St. 7 (2011-2012), Nordområdene - visjon og virkemidler (Nordområdemeldingen), er det en helhetlig gjennomgang av norsk nordområdepolitikk, med vekt på hvordan regjeringen ener Norge bør møte utfordringer og muligheter i nord i et generasjonsperspektiv. Denne brosjyren gir et overblikk over meldingen.


Oktavuođadieđut:

Davviguovlluid, resurssaid ja Ruošša ossodat

Telefovdna: 22 24 39 29