Dette regnearket inneholder tallene bak figurene i vedlegg 1. Beregning av strukturell, oljekorrigert budsjettbalanse
Figur 1.1A Skatt p� arbeid
Figur 1.1B Skatt p� kapital
Figur 1.1C Avgifter
Figur 1.1D Antall dagpengemottakere
Figur 1.2A Oljekorrigert og strukturell, oljekorrigert budsjettbalanse
Figur 1.2B Beregnede aktivitetskorreksjoner etter kilde