Dette regnearket inneholder tallene bak figurene i vedlegg 1. Beregning av strukturell, oljekorrigert budsjettbalanse 
Figur 1.1A Skatt på arbeid
Figur 1.1B Skatt på kapital
Figur 1.1C Avgifter
Figur 1.1D Antall dagpengemottakere
Figur 1.2A Oljekorrigert og strukturell, oljekorrigert budsjettbalanse
Figur 1.2B Beregnede aktivitetskorreksjoner etter kilde