Figur 2.1D Utvikling i registrert ledighet det siste året i prosent i august 2015
Mørkere farge indikerer større oppgang, mens gråhvit indikerer nedgang
>64 18-64 0-17 <0
Rogaland Aust-Agder Akershus Østfold
Vest-Agder Buskerud Oslo
Hordaland Sogn og Fjordane Hedmark
Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Oppland
Nord-Trøndelag Vestfold
Troms Telemark
Nordland
Finnmark