Figur 2.1E Utvikling i befolkning og BNP fastlands-Norge, samlet og per innbygger
Gjennomsnittlig årlig vekst
  BNP Fastlands-
Norge
Befolkning BNP Fastlands-Norge
per innbygger
1970-2009 2,8 0,6 2,3
2010-2014 2,4 1,2 1,1