Figur 2.2B Timelønnskostnader for ansatte i industrien i Norge relativt til våre handelspartnere 
Indeks 2000 = 100
  Relative timelønnskostn.
nasjonal valuta
Relative timelønnskostn.
felles valuta
2000 100 100
2001 101,2 104,5
2002 103,5 115,4
2003 103,3 111,9
2004 104,5 109,0
2005 105,6 115,2
2006 109,1 118,5
2007 108,5 120,0
2008 110,5 122,6
2009 111,2 120,0
2010 112,4 126,5
2011 114,4 131,4
2012 116,3 135,6
2013 119,2 135,0
2014 119,8 127,8
2015 120,2 118,7
2016 120,3 117,8