Figur 2.3C Anslag på etterspørselskomponenter
Årsvekst. Prosent
                                  2015 2016 2017 Gjennomsnittlig
vekst siste 5 år
Oljeinvesteringer -11,3 -8,1 -5,5 6,1
Husholdningenes etterspørsel 2,4 1,8 3,0 2,5
Bedriftsinvesteringer -0,4 4,5 6,7 0,0
Eksport tradisjonelle varer 4,1 4,0 4,0 1,2