Figur 2.4B Husholdninger med gjeld over 5 ganger disponibel inntekt. 1987-2012
Andel husholdninger og andel gjeld. Prosent
           Hushold-
ninger
Gjeld
1987 5,7 25,1
1988 6,9 28,6
1989 7,2 28,9
1990 6,8 26,3
1991 6,7 26,2
1992 6,4 22,5
1993 4,4 15,8
1994 3,9 14,8
1995 3,8 14,0
1996 4,1 15,5
1997 3,6 14,7
1998 3,7 14,4
1999 4,2 16,1
2000 4,6 17,7
2001 5,4 19,5
2002 6,7 22,6
2003 6,6 22,0
2004 6,9 22,9
2005 7,9 25,2
2006 9,7 30,5
2007 11,1 33,6
2008 12,1 35,5
2009 11,0 32,7
2010 11,2 32,8
2011 11,7 34,0
2012 12,3 35,3