Figur 2.5C Vekst i sysselsatte etter bostatus fra 2004
4. kvartal hvert år. 1 000 personer
  Befolkningen
ekskl. innvandrere
Bosatte
innvandrere
Personer på
korttidsopphold
2004 0 0 0
2005 13680 10424 6150
2006 73296 31808 24309
2007 134493 65611 33624
2008 147443 93503 47162
2009 109351 103628 41389
2010 105659 127290 36011
2011 118299 159649 37733
2012 118506 186439 49500
2013 124064 210879 56983
2014 131660 234292 63356