Figur 2.6B  Endring antall ledige fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015
1 000 personer
  Helt ledige
hos NAV
Ledige
i AKU
Under 25 år -0,4 15,0
25-39 år 1,7 15,0
40-59 år 1,9 3,0
60-74 år 0,6 1,0