Figur 2.8A Endring i oljekonsum siden 2000
Mill. fat per dag
               Kina OECD Andre
land
2001              0,1              0,6
2002              0,5              1,1
2003              1,0              0,6              1,8
2004              2,0              1,4              2,9
2005              2,2              1,8              3,6
2006              2,7              1,6              4,2
2007              3,1              1,4              5,5
2008              3,2             -0,3              6,3
2009              3,4             -2,2              7,0
2010              4,5             -1,8              8,3
2011              5,0             -2,3              9,4
2012              5,5             -2,8            10,3
2013              5,9             -2,8            11,2
2014              6,3             -3,2            12,2