Figur 2.9A Skatte- og overføringssystemenes betydning for fordelingen
Gini-koeffisient
                         Inntekt før skatt
og overføringer
Inntekt etter
overføringer
Inntekt etter skatt
og overføringer
2000 0,41 0,30 0,26
2001 0,38 0,27 0,22
2002 0,41 0,29 0,26
2003 0,42 0,30 0,27
2004 0,43 0,31 0,28
2005 0,46 0,34 0,32
2006 0,40 0,28 0,24
2007 0,40 0,29 0,24
2008 0,39 0,28 0,24
2009 0,39 0,28 0,23
2010 0,40 0,28 0,24
2011 0,40 0,28 0,24
2014 0,40 0,28 0,24
2013 0,41 0,29 0,24