Figur 2.9D Andelen personer i Norge med vedvarende lavinntekt,
målt som prosent av medianinntekt

                        EU-
skala
OECD-
skala
1996-98 8,9 2,0
1997-99 8,1 1,9
1998-00 8,2 1,7
1999-01 7,8 1,8
2000-02 8,1 2,1
2001-03 7,9 2,4
2002-04 8,5 3,0
2003-05 7,9 3,0
2004-06 7,9 2,9
2005-07 8,1 3,0
2006-08 8,2 3,2
2007-09 8,1 3,3
2008-10 7,9 3,3
2009-11 7,7 3,3
2010-12 7,9 3,4
2011-13 8,6 3,8