Figur 2.9E Andel av netto formue for ulike grupper etter størrelsen på formuen. 2013
Prosent
Bunn 50 1,1
50-90 49,4
Topp 10 49,5
Topp 1 18,3
Topp 0,1 8,3