Figur 2.11 OECDs indikatorer for livskvalitet. 2015
Norge OECD-
gj.snitt
Inntekt 3,9 5,4
Styring og deltakelse 6,5 5,1
Utdanning 7,1 6,0
Bolig 7,6 5,8
Helse 8,2 6,8
Miljø 8,7 6,4
Balanse arbeid-fritid 8,7 5,5
Nettverk 8,9 6,6
Arbeid 9,1 6,7
Trygghet 9,1 8,2
Tilfredshet med livet 9,8 6,6