Figur 2.12A Estimert trendvekst for året 2006 gitt på ulike tidspunkter
2007 2015
Sverige 3,2 2,3
Storbritannia 2,8 2,0
USA 2,7 2,4