Figur 2.13B AKU-ledige i prosent av arbeidsstyrken
Endring i prosentenheter
  2002-2003 2008-2010 2014-2015
0 0 0 0
-0,1 0,1 0,0
0,0 0,1 0,1
1 -0,1 0,1 0,0
-0,3 0,2 0,1
-0,4 0,3 0,3
2 -0,2 0,5 0,4
-0,1 0,5 0,5
0,0 0,6 0,5
3 0,0 0,6 0,6
0,0 0,8 0,7
0,1 0,7 0,6
4 0,2 0,8
0,2 0,7
0,4 0,8
5 0,4 0,8
0,5 0,8
0,5 0,8
6 0,6 0,8
0,6 0,9
0,5 1,0
7 0,5 1,2
0,6 1,2
0,4 1,3
8 0,4 1,3
0,3 1,3
0,4 1,2
9 0,4 1,1
0,5 1,2
0,5 1,1