Figur 2.15A Nettoinnvandring og innvandrerbefolkningen i Norge
1 000 personer
              Netto
innvandring
Innvandrer-
befolkning
1970 -969 59196
1980 4071 95203
1990 1710 174667
2000 9688 297731
2010 42346 600922
2014 38155 804964