Figur 3.1A Strukturelt, oljekorrigert underskudd og forventet realavkastning
av Statens pensjonsfond utland
Mrd. 2016-kroner
4 pst. realavkastning Strukturelt, olje-
korrigert underskudd
2001 36,5
2002 40,6 61,4
2003 38,1 70,2
2004 51,8 75,2
2005 60,0 77,1
2006 79,6 70,2
2007 97,4 69,5
2008 104,0 78,3
2009 113,1 124,3
2010 126,5 128,1
2011 142,3 113,0
2012 148,0 127,5
2013 165,6 134,8
2014 211,6 154,4
2015 263,7 171,5
2016 281,0 194,0