Figur 3.1B Endring i strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd
Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge
                Gj.snitt
2002-20015
2002 1,2 0,327
2003 0,3 0,327
2004 0,1 0,327
2005 0,0 0,327
2006 -0,4 0,327
2007 -0,1 0,327
2008 0,4 0,327
2009 1,8 0,327
2010 0,1 0,327
2011 -0,7 0,327
2012 0,5 0,327
2013 0,2 0,327
2014 0,7 0,327
2015 0,5 0,327
2016 0,7 0,327