Figur 3.1C Statsbudsjettets reelle, underliggende utgiftsvekst
Prosentvis endring fra året før
Underliggende
utgiftsvekst
Gjennomsnitt
2002-2015
1985 3,3
1986 2,4
1987 1,6
1988 3,8
1989 5,0
1990 4,7
1991 4,3
1992 3,8
1993 1,2
1994 -0,2
1995 -0,6
1996 1,2
1997 2,1
1998 2,3
1999 2,0
2000 2,1
2001 2,9
2002 3,6 2,2
2003 1,0 2,2
2004 2,4 2,2
2005 1,1 2,2
2006 0,9 2,2
2007 2,0 2,2
2008 2,2 2,2
2009 5,5 2,2
2010 0,9 2,2
2011 1,6 2,2
2012 1,9 2,2
2013 2,3 2,2
2014 3,1 2,2
2015 2,6 2,2
2016 2,6 2,2