Figur 3.2 Prioriteringer av samferdsel, kunnskap og skattelette
Prosent av samlet handlingsrom i budsjettene
  Samferdsel Kunnskap Skattelette Øvrige
formål
2006- 2013 9,9 7,7 82,4
2014-2016 12,4 10,1 14,1 63,4