Figur 3.4 Virkninger på offentlige nettoinntekter per ekstra innvandrer i 2015
Tusen 2015-kroner
                            Høy yrkesdelatakeølse
vestlige land
Lav yrkesdeltakelse
lavinntektsland
2015
2016 97,7 -169,1
2017 147,4 -143,8
2018 129,4 -133,6
2019 118,0 -122,4
2020 109,6 -124,7
2021 95,3 -123,6
2022 88,6 -115,5
2023 83,6 -118,5
2024 79,3 -119,8
2025 74,6 -122,2
2026 63,9 -107,3
2027 61,2 -92,2
2028 60,6 -90,8
2029 59,9 -89,9
2030 58,6 -89,4
2031 57,9 -87,4
2032 55,8 -87,6
2033 54,1 -87,7
2034 52,1 -87,6
2035 51,4 -81,1
2036 52,0 -73,8
2037 52,3 -65,9
2038 52,0 -60,0
2039 50,6 -54,7
2040 49,2 -51,2
2041 48,0 -46,2
2042 46,6 -38,6
2043 45,0 -33,7
2044 42,9 -30,7
2045 38,6 -28,6
2046 34,9 -26,9
2047 30,7 -23,3
2048 26,0 -22,4
2049 20,2 -23,0
2050 13,8 -23,7