Figur 3.7 Behovet for inndekning i offentlige finanser i 2060 ved ulike utviklingsforløp
Prosent av BNP for Fastlands-Norge
Høyere sysselsetting  1,5
Lavere arbeidstid 10,7
Økt standard i helse og omsorg 10,1
Lavere privat produktivitetsvekst 4,6
Høyere privat produktivitetsvekst 5,6
Høyere offentlig produktivitetsvekst 1,45
Lavere realavkastning 7,4
Høyere realavkastning 3,3
Lavere olje- og gasspris 6,4
Høyere olje- og gasspris 4,1
Referanseforløpet 5,2