Figur 3.8B Offentlige nettofinansinvesteringer og driftsbalansen mot utlandet
Prosent av BNP
                              Offentlig forvaltnings
nettofinansinv.
Driftsbalansen
overfor utlandet
1985 9,5 4,6
1986 5,9 -6,0
1987 4,3 -4,6
1988 2,2 -3,9
1989 1,5 -0,1
1990 2,2 2,5
1991 -0,1 3,6
1992 -1,9 3,4
1993 -1,3 2,9
1994 0,1 2,9
1995 3,2 3,5
1996 6,2 6,7
1997 7,5 6,2
1998 3,3 -0,3
1999 5,9 5,5
2000 15,1 14,7
2001 13,2 15,8
2002 9,0 12,3
2003 7,2 12,1
2004 10,9 12,4
2005 14,8 16,2
2006 18,0 16,1
2007 17,1 12,2
2008 18,7 15,6
2009 10,3 10,6
2010 11,0 10,9
2011 13,4 12,4
2012 13,8 12,4
2013 10,8 10,0
2014 9,1 9,4
2015 7,0 7,9
2016 5,6 7,7