Figur 3.10 Merkostnader for kommunesektoren
som følge av befolkningsutviklingen
Mrd. 2015-kroner
                           Prognose  Faktisk
utvikling
2006 1879,9 2589,0
2007 1962,6 2687,6
2008 2064,5 2087,3
2009 1576,9 2008,3
2010 1810,6 2194,3
2011 2821,0 2963,8
2012 2781,6 2780,4
2013 3867,7 3068,6
2014 3450,0 2929,1
2015 3224,9 2491,2