Figur 3.11B Skatt per innbygger før inntektsutjevning.
Samlede skatteinntekter kommunene i utvalgte fylker
Prosent av landsgjennomsnittet
                      Østfold Oslo Hedmark Rogaland
2001 89,4 143,1 82,2 102,5
2002 94,2 139,5 88,2 106,2
2003 90,3 131,6 86,0 103,0
2004 89,6 129,5 84,7 106,0
2005 90,0 131,8 83,8 106,1
2006 87,0 134,8 80,5 109,9
2007 84,8 135,4 78,1 113,5
2008 82,8 140,5 76,0 115,2
2009 83,8 134,2 79,0 113,1
2010 84,1 129,5 79,5 113,6
2011 81,0 136,8 75,4 114,8
2012 80,9 132,6 76,6 115,8
2013 81,0 128,8 77,5 118,3
2014 81,2 130,7 76,8 117,9
2015 81,7 131,3 77,4 116,7