Figur 3.13 Kapitaldekning i nordiske banker
                                                Ren kjernekapital-
dekning uten gulv
Ren kjernekapital-
dekning med gulv
Ren kjernekapital som
andel av forv.kapital
Nordea 16,0 10,7 3,5
Danske Bank 14,0 10,7 3,6
DNB 14,0 13,0 5,6
Handelsbanken 21,4 8,9 3,5
SEB 17,2 10,5 3,8
Swedbank 22,4 10,3 4,0