Figur 3.14 Kapitalkrav for norske banker.
Kapitalkrav i forhold til risikoveiet balanse
                            Ren kjerne-kapital Hybrid-
kapital
Tilleggs-
kapital
Tidligere 3,4 0,6 4,0
1/7 2013 4,5 1,5 2,0
1/7 2014 4,5 1,5 2,0
1/7 2015 4,5 1,5 2,0
1/7 2016 4,5 1,5 2,0