Figur 3.15C Tiltaksplasser for personer med nedsatt  arbeidsevne
Tiltaks-
plasser
Nedsatt
arbeidsevne
2010 55700 6,7
2011 57200 6,8
2012 55400 6,6
2013 53400 6,4
2014 53600 6,2
2015 57900 6,1
2016 57900 6,0