Figur 3.16A Sysselsettingsandel i 2014
Prosent
                                               Norge EU Danmark Sverige Tyskland
15-64 år 75,3 64,8 72,8 74,9 73,8
Menn 25-54 86,3 83,1 85,5 87,8 88,0
Kvinner 25-54 81,4 71,7 78,4 82,8 78,8
55-64 år menn 75,8 58,8 68,9 76,6 71,4
55-64 kvinner 68,5 45,2 57,6 71,7 60,0