Figur 3.16B Gjennomsnittlig arbeidstid pr. sysselsatt i utvalgte land i 2014
Timer
Tyskland 1371
Nederland 1425
Norge 1427
Danmark 1438
Frankrike 1489
Sveits 1568
Sverige 1609
Finland 1645
Storbritannia 1677
Spania  1689
Italia 1734
Oecd 1770
USA 1789
Island 1864