Figur 3.17 Aldersstandardiserte sysselsettingsrater, 20-66 år
Prosent
Menn Bosatte
eksklusive innvandrere
Vest-Europa,
Nord-Amerika, Oseania
EU-land
i Øst-Europa
Øst-Europa
utenfor EU
Ikke-vestlige
innvandrere
2007 83,0 78,6 80,6 66,8 60,9
2008 83,1 79,6 75,7 67,5 61,1
2009 81,6 77,7 72,0 64,4 57,9
2010 81,0 77,2 72,5 64,3 57,2
2011 81,3 78,2 76,2 65,2 57,9
2012 81,6 78,4 75,3 65,0 58,2
2013 81,7 78,9 75,2 66,0 58,3
2014 81,7 78,5 75,5 66,5 58,6
Kvinner
2007 77,3 73,6 67,5 59,0 48,0
2008 77,8 74,8 68,7 60,8 49,5
2009 76,9 74,1 67,8 60,1 47,8
2010 76,6 74,0 67,5 60,6 47,7
2011 76,9 74,6 68,2 60,9 48,2
2012 76,9 74,6 67,5 60,8 48,1
2013 77,2 74,7 68,1 61,2 48,6
2014 77,4 74,6 68,8 62,2 49,3