Figur 3.19 Effektiv avgiftssats på drivstoff til veitrafikk. 2012
Kroner per tonn CO2
Storbritannia 2140,2
Norge 1918,8
Sverige 1772,4
Tyskland 1683,5
Danmark 1547,5
Frankrike 1377,5
Polen 1054,9
Australia 825,9
USA 127,0